Kruimelpad

ACM controleert bedrijven die zich eerder niet aan de regels hielden

Onder het motto ‘Een afspraak met de toezichthouder is niet vrijblijvend’ organiseert ACM op vrijdag 27 november 2015 een nacontroledag. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) controleert die dag bedrijven die ACM eerder heeft aangesproken omdat ze zich niet aan de consumentenregels hielden. Vervolgens hebben zij hun gedrag aangepast. ACM gaat nu na of ze zich nog steeds aan de regels houden. Anita Vegter: “Bedrijven die zich niet aan de regels houden pakken wij aan. Soms leggen wij boetes op, soms kiezen wij voor een snelle aanpak. Consumenten zijn erbij gebaat dat de problemen snel en efficiënt worden verholpen en er geen verdere schade ontstaat. Maar ook dat het resultaat duurzaam is. Daarom houden wij vandaag deze nacontrole.”

Nacontrole bij ruim veertig bedrijven

Op vrijdag 27 november controleren toezichthouders van ACM ruim 40 bedrijven die ACM in de periode 2014-2015 heeft aangesproken omdat ze bepaalde regels van het consumentenrecht overtraden. Het gaat om bedrijven waarover ACM via haar loket ConsuWijzer klachten ontving. De bedrijven hebben vervolgens hun gedrag aangepast. Om te zorgen voor een blijvend effect van haar optreden, controleert de toezichthouder of de bedrijven de regels nog steeds naleven. Dit gebeurt onder het motto ‘Een afspraak met de toezichthouder is niet vrijblijvend’.

Het gaat onder meer om:

  • Sportscholen en de manier waarop zij de tarieven van hun abonnementen vermelden (alle kosten moeten volledig en duidelijk bij het aanbod vermeld staan)
  • Bedrijven die vervolgzendingen van cosmetica- en gezondheidsproducten versturen en de manier waarop zij hun voorwaarden vermelden (in één oogopslag moet duidelijk zijn dat de consument een abonnement aangaat en wat dat kost)
  • Aanbieders van dag- en weekbladen en bedrijven die afvalbakken van huishoudens reinigen en de voorwaarden die zij hanteren bij hun abonnementen (zij mogen het consumenten niet lastig maken om hun abonnement op te zeggen).

Na afloop van de actie krijgen alle bedrijven die zijn gecontroleerd hierover bericht. Bedrijven die zijn teruggevallen in hun oude, ongewenste gedrag krijgen een last onder dwangsom en/of een boete.

Snelle aanpak, snel resultaat

Soms komen er over een bepaalde praktijk van een bedrijf ineens veel meldingen binnen bij ConsuWijzer. ACM gaat dan na of het bedrijf in overtreding is en of de zaak zich leent voor een snelle aanpak. Daarmee kan ACM problemen voor consumenten op een snelle en efficiënte manier oplossen met een duurzaam resultaat. Dat kan als het gaat om een overtreding die eenvoudig vastgesteld en aangepast kan worden. ACM kan ook boetes of andere sancties opleggen. Signalen van consumenten bij ConsuWijzer zijn daarbij van groot belang.