Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Gewijzigd methodebesluit regionaal netbeheer gas (2014-2016)

De regionale netbeheerders gas zijn in beroep gegaan tegen het methodebesluit regionaal netbeheer gas voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016. Op 5 maart 2015 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) een tussenuitspraak gedaan in dit beroep.

Tussenuitspraak van het CBb

In de tussenuitspraak oordeelt het CBb dat het methodebesluit (i) niet draagkrachtig is gemotiveerd voor zover het betreft de vergoeding van kosten van vreemd vermogen binnen de WACC. Daarnaast moet het methodebesluit worden aangepast in verband met de daarin voorziene vergoeding wegens de inkoop van netverliezen.

Het CBb draagt ACM op deze gebreken in het besluit te herstellen of te wijzigen. Met het gewijzigde methodebesluit regionaal netbeheer gas geeft ACM gehoor aan deze opdracht van het CBb.

 

Documenten

Gewijzigd methodebesluit regionaal netbeheer gas (2014-2016) (PDF - 806.67 KB)
 

Bijlagen

Bijlage 1 herstel methodebesluit regionale netbeheerders gas 2014-2016 (PDF - 392.53 KB)