Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Apple en Google bieden spellen niet langer als ‘gratis’ aan

Door aanpassingen in de app-stores van Apple en Google is het risico afgenomen dat kinderen bij het spelen van games ongewenste betalingen doen. Dit is het resultaat van acties van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) samen met andere Europese toezichthouders en de Europese Commissie. Allereerst bieden Apple en Google de games die zij als apps in hun app-stores verkopen niet langer als ‘gratis’ aan. Voordat kinderen en hun ouders een app kopen, kunnen zij nu zien of in deze app aankopen mogelijk zijn. Bijvoorbeeld voor extra ‘levens’, wapens of munten. Zij weten zo of zij extra kosten kunnen verwachten. Ook wordt de gebruiker nu expliciet gevraagd welke betaalinstelling hij wenst. Als gebruiker wordt je gevraagd of je je wachtwoord bij elke aankoop wilt invoeren of eens per 15 minuten. Dit laatste was voorheen de standaardinstelling, hetgeen een risico op ongewenste betalingen inhield.

Online games bevatten nog steeds verleidingen om iets te kopen. Vooral kinderen zijn daar gevoelig voor. Maar ouders kunnen nu vooraf bewust hun betaalinstellingen zo kiezen dat zij aankopen in apps blokkeren of dat voor elke aankoop een wachtwoord nodig is. Hierdoor is het risico op ‘ongewenste’ aankopen en verrassingen bij de ontvangst van de rekening minder groot.

Deze aanpassingen blijken uit een recente controle van de afspraken die Apple en Google eind 2014 met de Europese toezichthouders hebben gemaakt. De toezichthouders van Nederland, Noorwegen en Denemarken hebben gecontroleerd of deze afspraken zijn nagekomen. Dat is dus grotendeels het geval. Wel blijkt het nog steeds moeilijk om contact op te nemen met de app-bouwer of met Google of Apple om vragen te stellen of problemen te melden over de game. Consumenten moeten hun contactgegevens makkelijker kunnen vinden. Dit wordt op Europees niveau nog aangekaart bij de partijen.

Betalen met geld en met gegevens

Consumenten betalen weinig of geen geld voor apps, maar realiseren zich niet dat hun gegevens ook een betaalmiddel zijn. Bedrijven kunnen deze gegevens gebruiken voor commerciële doeleinden. ACM is daarom vorige week via haar loket ConsuWijzer de campagne ‘Elke app heeft een prijs’ gestart. Het feit dat Apple en Google apps niet langer als ‘gratis’ aanbieden sluit hier goed op aan.

Op ConsuWijzer.nl staan tips hoe je het delen van gegevens bij apps kunt beperken. Ook staan er tips over hoe je de betalingsinstellingen kunt aanpassen. ACM waarschuwt ouders dat zij moeten beseffen dat ze de controle over de uitgaven verliezen als ze hun wachtwoord aan hun kinderen geven. Dit geldt ook als ze hun instellingen zo hebben geregeld dat betalingen nog een bepaalde tijd mogelijk zijn zonder het wachtwoord opnieuw in te voeren. Consumenten kunnen op ConsuWijzer.nl ook klachten indienen over oneerlijke praktijken in online games.