Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit sluitingstijd allocatie NorNed kabel

ACM heeft het voorstel van Netbeheer Nederland voor het wijzigen van de netcode elektriciteit goedgekeurd. Met dit besluit wordt het mogelijk om tot 1 uur voor de daadwerkelijke levering van elektriciteit nog te handelen in elektriciteit die over de NorNed-kabel wordt getransporteerd. Voorheen gold een termijn van 2 uur. Door de wijziging kunnen leveranciers flexibeler inspelen op vraag en aanbod van elektriciteit.

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt u in bezwaar gaan bij ACM. ACM moet uw bezwaarschrift binnen 6 weken nadat het besluit bekendgemaakt is, hebben ontvangen.

 

Documenten

Codebesluit sluitingstijd allocatie NorNed kabel (PDF - 313.3 KB)