Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Aandacht voor digitale vervuiling in de Nederlandse hostingsector

In 2014 zijn de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de Nationale Politie, de Technische Universiteit Delft (TU Delft) en het Openbaar Ministerie gestart met een samenwerkingsproject. Dit project, Nederland Schoon, richt zich op het verbeteren van het zelfreinigend vermogen van de Nederlandse hostingsector.

De TU  Delft heeft een methode ontwikkeld om digitale vervuiling op het Nederlandse internet in kaart te brengen[1]. Aan de hand van de resultaten van de metingen van de universiteit hebben ACM en Nationale Politie in 2015 gesprekken gevoerd met de beheerders van de sterkst vervuilde Nederlandse netwerken. ACM en Nationale Politie hebben in deze gesprekken gemerkt dat de branche welwillend is om de vervuiling van het Nederlandse internet aan te pakken. Dit blijkt eveneens uit de initiatieven van brancheorganisaties DHPA en ISPConnect. Deze organisaties stellen middelen ter beschikking die hun leden in staat stellen om op een laagdrempelige manier de vervuiling in hun netwerken in kaart te brengen en aan te pakken[2]. De projectgroep ‘Nederland Schoon’ juicht deze initiatieven van harte toe.

De metingen van de TU Delft lopen intussen door. In de komende maanden zal door de projectgroep worden bekeken hoe de digitale vervuiling van het Nederlandse internet zich heeft ontwikkeld.