Kruimelpad

Codebesluit procedures bij faillissement leveranciers elektriciteit en gas

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een besluit genomen over het voorstel van Netbeheer Nederland voor het wijzigen van diverse voorwaarden gas en elektriciteit.

Wat houdt het besluit van ACM in?

Het besluit van ACM houdt in dat ACM het voorstel van Netbeheer Nederland vaststelt. Hiermee zijn de volgende codes gewijzigd:

  • Tarievencode Gas
  • Transportvoorwaarden Gas – LNB
  • Wettelijke taken LNB van algemeen belang
  • Systeemcode Elektriciteit
  • Tarievencode Elektriciteit

Wat is het doel van dit besluit?

Deze codewijziging zorgt ervoor dat de procedures die gelden bij het faillissement van een leverancier en/of programmaverantwoordelijke worden verbeterd. Het trekt lessen uit eerdere faillissementen uit 2012.

Wat zijn de belangrijkste verbeteringen?

  • Er komt een procedure voor het gelijktijdig faillissement van een leverancier en programmaverantwoordelijke. Dit is belangrijk omdat sommige bedrijven beide functies vervullen.
  • De kosten van GTS of Tennet worden duidelijk als zij garant  staan bij een faillissement. (GTS is de netbeheerder voor het landelijke gastransportnet; TenneT voor het landelijke elektriciteitsnet).
  • Is het duidelijk dat een programmaverantwoordelijke niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen? Dan kan GTS of TenneT besluiten om zijn erkenning in trekken nog voordat het faillissement is opgetreden.

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt u in bezwaar gaan bij ACM. ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is, hebben ontvangen.