Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codewijzigingsvoorstel leveringszekerheid voor leverancier en programmaverantwoordelijke

Netbeheer Nederland heeft een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor het wijzigen van de voorwaarden gas. Hierin worden voorwaarden aan de codes toegevoegd en gewijzigd over de regelingen die gelden bij het faillissement van een leverancier of programmaverantwoordelijk voor gas en elektriciteit. Het gaat om wijzigingen in de Transportvoorwaarden Gas – LNB, de Wettelijke taken LNB van algemeen belang, de Systeemcode elektriciteit en de Tarievencode elektriciteit.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?