Kruimelpad

Besluit op bezwaar boete in kartelzaak Leesmappen

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) blijft bij haar oordeel dat de leesmapondernemingen concurrentiebeperkende afspraken hebben gemaakt. Op 7 november 2013 heeft ACM dertien ondernemingen die leesmappen verspreiden beboet omdat ze kartelafspraken hadden gemaakt. Deze ondernemingen hadden de markt onderling verdeeld. Zij spraken af om elkaars klanten niet te werven en maakten afspraken over elkaars werkgebied. Daarover wisselden de verschillende leesmapondernemingen regelmatig informatie uit.

De leesmapondernemingen hebben bezwaar gemaakt tegen de boetebesluiten. ACM heeft na advies van de Bezwaaradviescommissie de besluiten opnieuw beoordeeld. ACM komt tot het oordeel dat de besluiten in grote lijn in stand blijven. ACM verlaagt echter zeven van de opgelegde boetes op basis van het evenredigheidsbeginsel.