Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM bevestigt ruimte voor samenwerking in eerstelijnszorg

Uitgangspunten toezicht om verkramping sector weg te nemen

Huisartsen, fysiotherapeuten, psychotherapeuten, logopedisten en alle andere zorgaanbieders in de ‘eerstelijnszorg’ hebben alle ruimte om met elkaar te werken aan verbetering van de zorg. Dat stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in de ‘Uitgangspunten toezicht eerstelijnszorg’.

Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter ACM: “Ik zie dat zorgaanbieders in de eerstelijn terughoudend zijn om samen te werken, ook als dat in het belang is van patiënten en verzekerden. Het beeld is ontstaan dat de Mededingingswet veel vormen van samenwerking verbiedt en dat een boete steeds dreigt.” Dit bleek ook uit de recente discussies over de mededingingsregels in de huisartsenzorg naar aanleiding van het Manifest ‘Het Roer Moet Om’. Chris Fonteijn: “ACM vindt het belangrijk dat er voldoende ruimte is voor innovatie en zorginhoudelijke samenwerking. Die ruimte is er en dat maken wij duidelijk in dit document.”

Uitgangspunten toezicht eerstelijnszorg

ACM moedigt partijen in het veld aan om met de belangen van patiënten en verzekerden voor ogen, de zorg op een hoger plan te brengen. In veel gevallen zullen de voordelen voor patiënten en verzekerden opwegen tegen de nadelen en kan het initiatief probleemloos worden voortgezet. Als ACM toch signalen krijgt dat de samenwerking mogelijk schadelijk uitpakt, kan ACM bijstelling verlangen van het initiatief. In geval van een voortvarende en snelle aanpassing door partijen zal ACM geen aanleiding zien voor nadere actie. Chris Fonteijn: “Wij willen hiermee voorkomen dat we met de sector in theoretische discussies blijven hangen. Het motto is: weg uit de verkramping, werk samen voor betere zorg!”

Samenwerking

De mededingingsregels zijn met de komst van dit document niet veranderd. ACM maakt duidelijk hoe zij met het oog op de regels samenwerking in het belang van patiënten en verzekerden wil stimuleren en schadelijke samenwerking wil voorkomen. Bij samenwerking in het belang van de patiënt kan men denken aan initiatieven om de kwaliteit van behandelingen te verbeteren of om nieuwe behandelmethoden en innovatieve technologieën te introduceren. Ook gezamenlijk overleg over ontwikkelingen in de zorg in een regio of stad, zijn toegestaan.

Als partijen collectief onderhandelen om bijvoorbeeld een hogere prijs af te dwingen of wanneer zij onderling patiënten verdelen, is dit niet goed voor patiënten en verzekerden. Dit soort afspraken drijft de zorgkosten omhoog en beperkt de keuzemogelijkheden voor patiënten. Daarom zijn deze afspraken niet toegestaan en zal ACM in zo’n geval ingrijpen om de schadelijke samenwerking te beëindigen. Chris Fonteijn: “Wij hebben vertrouwen in de sector, maar rekenen ook op signalen van betrokken partijen zoals zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen of beroepsbeoefenaren die zich geschaad voelen.’

Vragen en antwoorden bij  ‘uitgangspunten toezicht eerstelijnszorg’