Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Bezwaar van Reeshof tegen besluit maximumprijs warmte ongegrond

Stichting  Reeshof stelt dat het maximumprijsbesluit niet voldoet aan het zogenaamde Niet Meer Dan Anders-principe. De eenmalige aansluitbijdrage, het gebruiksonafhankelijke en gebruiksafhankelijke deel van de maximumprijs zouden onjuist zijn vastgesteld.

ACM acht de bezwaargronden van Stichting Reeshof ongegrond. ACM heeft zich aan de wet en regelgeving gehouden en heeft de algemene beginselen van behoorlijk bestuur niet geschonden.

Over de eenmalige aansluitbijdrage

ACM stelt dat zij geen tarief kon vaststellen voor een aansluiting op een nieuw net omdat zij is hiertoe niet bevoegd is.

Over het gebruiksonafhankelijk en gebruiksafhankelijke deel

ACM heeft bij de berekening van de maximumprijs, steeds de formules en parameters uit het Warmtebesluit en de Warmteregeling toegepast.

Meer informatie over de warmtewet

 

Documenten

Bezwaar van Reeshof tegen besluit maximumprijs warmte ongegrond (PDF - 109.42 KB)