Kruimelpad

Besluit maximumprijs levering warmte 2015

De Autoriteit Consument & Markt heeft de tarieven uit de Warmtewet vastgesteld.  De Warmtewet geldt alleen voor de ongeveer half miljoen consumenten en een deel van de midden- en kleinbedrijven die via blok- of stadsverwarming warmte ontvangen. Voor 2015 heeft ACM drie tarieven vastgesteld:

  • de maximumprijs voor het leveren van warmte,
  • het meettarief voor warmte
  • en de eenmalige aansluitbijdrage voor warmte.

Meer informatie over warmtetarieven