Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Gemeente De Marne concurreert oneerlijk met ligplaatsen voor boten

Omdat de gemeente De Marne niet alle kosten doorberekent voor de ligplaatsen voor boten, concurreert zij oneerlijk met commerciële jachthavens en ligplaatsen. Dat mag niet volgens de Wet Markt en Overheid. Dit concludeert ACM na onderzoek. ACM stelt vast dat de gemeente De Marne (provincie Groningen) niet alle kosten doorberekent in de tarieven voor ligplaatsen voor boten. De kosten liggen vele malen hoger dan de opbrengsten uit de liggelden. Dat erkent de gemeente ook. De gemeente verstoort zo de concurrentie met commerciële jachthavens.

De gemeente De Marne heeft aangegeven dat ze binnenkort een besluit neemt dat zij een aantal ligplaatsen exploiteert in het algemeen belang. Voor die ligplaatsen is dan de Wet Markt en Overheid niet meer van toepassing. Voor een andere jachthaven bekijkt de gemeente of de integrale kosten kunnen worden doorberekend. Als de gemeente dat doet, is er vanaf dat moment geen sprake meer van een overtreding van de Wet Markt en Overheid.

Niet alleen vergelijken met omliggende jachthavens

ACM constateert dat veel gemeenten de tarieven van jachthavens baseren op een vergelijking van tarieven met omliggende jachthavens. Een vergelijking zegt echter niet of het tarief wel alle kosten dekt. Anita Vegter, bestuurslid ACM: “Gemeenten moeten eerst kijken of ze alle kosten doorberekenen in hun tarief. Daarna kunnen ze hun tarief vergelijken met die van omliggende jachthavens. Aanpassen van het tarief kan dan nog steeds, zolang het tarief maar alle kosten dekt.”

Wet Markt en Overheid

De overheid mag producten en diensten aanbieden op de markt. Zij moet zich daarbij wel aan regels houden. Die regels zijn er om ondernemers te beschermen tegen oneerlijke concurrentie door de overheid. Zo verplicht de Wet Markt en Overheid gemeenten om  alle kosten voor het aanbieden van deze producten of diensten door te berekenen in de tarieven. Deze verplichting geldt niet als de gemeente heeft vastgesteld dat deze economische activiteiten plaatsvinden in het algemeen belang. Dan is de Wet Markt en Overheid niet meer van toepassing.

 

Meer in deze zaak