Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak CBb in zaak tegen Celldorado

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) onderschrijft het oordeel van ACM (destijds de Consumentenautoriteit) dat de internet- en televisiecampagnes van sms-dienstaanbieder Artiq Mobile, handelend onder de naam Celldorado, misleidend zijn.

In tegenstelling tot de rechtbank Rotterdam oordeelt het CBb dat de wijze waarop Celldorado zijn abonnementsdiensten op internet aanbood wel degelijk misleidend is, omdat moest worden gescrold om essentiële informatie over de aangeboden dienst te kunnen zien.

Het CBb acht het aannemelijk dat de consument die de internetuiting zag en erop klikte, dat in de meeste gevallen deed om de test  te doen en niet om zich te abonneren op een abonnementsdienst. Daar komt bij dat bij zulke uitingen op internet duidelijke informatie noodzakelijk is, aangezien de consument meestal vluchtig kennis neemt van  de informatie op een beeldscherm, aldus het CBb. Ook de televisiereclames van Celldorado zijn volgens het CBb misleidend.

Het CBb vernietigt wel een andere overtreding, namelijk het niet naleven van de gedragscode. Volgens het CBb is geen causaal verband aangetoond tussen het feit dat Celldorado de gedragscode niet naleefde  en het besluit dat de consument neemt over een overeenkomst. Het CBb laat de overige zes overtredingen in stand en stelt de boete – na aftrek van 3.750 euro wegens overschrijding van de redelijke termijn met 1,5 jaar - vast op 686.250 euro.

Het oordeel van het CBb is definitief. Tegen deze uitspraak kan geen beroep meer worden aangetekend.

Waarover ging deze zaak?

In 2009 ontving ConsuWijzer maandelijks tussen de 400-500 meldingen over problemen met sms-diensten, zoals ringtones en wallpapers, maar ook games, dating- en chatdiensten.

Naar aanleiding van deze meldingen van consumenten en verschillende handhavingsverzoeken uit het buitenland heeft ACM (destijds als Consumentenautoriteit) enkele internet-uitingen van Celldorado onderzocht (o.a. de Date-meter en de IQ test), en televisiecampagnes (met namen als “Ben jij een beest in bed?” en “Ware liefde”), onder andere aan de Wet oneerlijke handelspraktijken (hierna: Wet OHP). Celldorado / Artiq Mobile was op dat moment een van de vijf grootste sms-dienstaanbieders in Nederland. Artiq Mobile, handelend onder de naam Celldorado, bood consumenten via internet en televisie abonnementen op sms-diensten aan.

Wat was er aan de hand?

Uit het onderzoek kwam een groot aantal overtredingen naar voren. De belangrijkste was dat Celldorado consumenten op het verkeerde been zette door hen wezenlijke informatie te onthouden over de aangeboden dienst (namelijk dat het ging om een betaald abonnement op een sms-dienst). Op internet moest onder meer worden gescrold  om essentiële informatie over de aangeboden dienst te kunnen zien. Bij de televisiecampagnes werd essentiële informatie niet of gedurende korte tijd en in slecht leesbare lettertjes onder in beeld vermeld. Consumenten hadden daardoor niet in de gaten dat zij door het doen van de internettestjes of door per sms te reageren op de televisiecampagnes een abonnement op een betaalde sms-dienst afsloten. Vervolgens kwamen zij moeilijk van dat abonnement af.
 

 

Zie ook