Kruimelpad

Correspondentie

ACM start geen onderzoek naar FMN

18-08-2015

Op 14 februari 2015 verscheen in de Volkskrant een artikel waarin de suggestie gewekt werd dat sprake zou zijn van een “niet-aanvalsverdrag” tussen de leden van de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN). Hierbij zijn de meeste regionale openbaarvervoersbedrijven aangesloten. Doel van de vermeende afspraak zou zijn om “…uitsluitend tegen de verlenging van concessie van NS te procederen.” ACM heeft aangegeven te bekijken of hier mogelijk sprake zou kunnen zijn van kartelvorming. Daartoe heeft ACM een aantal gesprekken gevoerd en documenten opgevraagd. Er zijn daarbij geen aanwijzingen gevonden die duiden op een kartel. ACM heeft dan ook partijen laten weten dat er besloten is om geen onderzoek in te stellen.