Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Reactie Dow op zienswijze Trinseo ontwerpbesluit ontheffing gastransportnet Terneuzen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft van Dow een reactie op de zienswijze van Trinseo ontvangen op haar voornemen om Dow Benelux B.V. een ontheffing te verlenen voor het beheer van een eigen gastransportnet te Terneuzen.

Dow is het niet eens met Trinseo en stelt dat het menggasnet niet onder de Gaswet valt. Bovendien is zij van mening dat er sprake is van een directe lijn waarvoor geen ontheffing is vereist. Verder geeft Dow aan niet akkoord te gaan met aanhouding van de procedure.

Op 30 april 2015 heeft ACM dit voornemen vastgelegd in een ontwerpbesluit.

U vindt de ingediende zienswijze als download onderaan deze pagina.

 

Documenten

Reactie Dow op zienswijze Trinseo ontwerpbesluit ontheffing gastransportnet Terneuzen (PDF - 6.41 MB)