Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerpbesluit ontheffingsaanvraag BP elektriciteitsnet Amsterdam

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) vindt dat BP Europa SE geen netbeheerder hoeft aan te wijzen voor het beheer van het elektriciteitsnet omdat er sprake is van een installatie. Daarom is ACM van plan om BP Europa SE geen ontheffing te verlenen.

Belanghebbenden hebben vanaf 23 juli 2015 6 weken de tijd om te reageren op het ontwerpbesluit.

Terinzagelegging ontwerpbesluit ontheffingsaanvraag BP Europa SE

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen tot 3 september 2015 ter inzage op het kantoor van ACM. Wilt u deze stukken inzien? Maak dan een afspraak met de directie Energie van ACM via telefoonnummer 070 – 722 22 00.

Reageren op het ontwerpbesluit

U kunt tot en met 3 september 2015 reageren op het ontwerpbesluit. Stuur uw schriftelijke zienswijze per post op naar:
Autoriteit Consument & Markt
Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

Wij verzoeken u om een digitaal exemplaar van uw schriftelijke zienswijze te mailen naar secretariaat.de@acm.nl o.v.v. zaaknummer 14.0228.30.

Hoorzitting

Op 25 augustus 2015 organiseert ACM een hoorzitting voor belanghebbenden. Aanmelden voor deze hoorzitting kan tot en met 6 augustus 2015 via een e-mail naar secretariaat.de@acm.nl o.v.v. zaaknummer 14.0228.30. Geef hierbij aan of u spreektijd wenst. De hoorzitting gaat niet door als er geen verzoeken voor spreektijd zijn. ACM informeert u tijdig hierover.

Vervolg

ACM verwerkt alle schriftelijke en mondeling reacties op het ontwerpbesluit in het definitieve ontheffingsbesluit. Dat besluit komt ook op deze website.

Meer informatie over het aanvragen van ontheffingen:

 

Documenten

Ontwerpbesluit ontheffingsaanvraag BP elektriciteitsnet Amsterdam (PDF - 501.16 KB)