Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM verbiedt fusie tussen ziekenhuizen regio Dordrecht/Gorinchem

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is niet akkoord met de voorgenomen fusie van de twee ziekenhuizen in de regio Dordrecht / Gorinchem: de Stichting Albert Schweitzer Ziekenhuis en de Rivas Zorggroep. Deze twee ziekenhuizen zijn momenteel belangrijke concurrenten van elkaar. ACM voorkomt met dit verbod mogelijke negatieve gevolgen voor patiënten en verzekerden, zoals hogere prijzen, mindere kwaliteit, of minder innovatie. Dit is de eerste keer dat ACM een fusie tussen ziekenhuizen verbiedt. Anita Vegter, bestuurslid ACM: “Als een fusie negatief kan uitpakken voor patiënten en verzekerden verbieden wij deze.”

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis biedt ziekenhuiszorg aan in een aantal locaties in en rond Dordrecht. De Rivas Zorggroep biedt ziekenhuiszorg aan in Gorinchem (het Beatrixziekenhuis) en biedt daarnaast verschillende andere zorgvoorzieningen aan zoals verzorgings- en verpleeghuizen.

Wat is het probleem?

ACM concludeert dat door deze fusie een belangrijk deel van de  concurrentiedruk op partijen wegvalt, ondanks de aanwezigheid van enkele andere ziekenhuizen in de omgeving. Dit blijkt uit onderzoek van ACM naar patiëntenstromen, onderzoek onder huisartsen en uit informatie van zorgverzekeraars. Concurrentiedruk prikkelt partijen om betere kwaliteit te bieden tegen een scherpe prijs en te innoveren.

ACM onderzocht ook de mogelijkheden van patiënten en zorgverzekeraars om de fusieziekenhuizen te disciplineren. ACM constateert dat deze mogelijkheden onvoldoende zijn. Patiënten hebben beperkte mogelijkheden om ‘te stemmen met de voeten’ en uit te wijken naar een ander ziekenhuis. Uit onderzoek van ACM blijkt dat er voor zorgverzekeraars onvoldoende alternatieven overblijven om scherp te kunnen inkopen na de fusie. Dit beeld komt overeen met de inzichten van zorgverzekeraars. Dit betekent dat het risico bestaat dat de fusieziekenhuizen bijvoorbeeld hun prijs verhogen of de kwaliteit verminderen door minder te investeren in innovaties, klantvriendelijkheid of hygiëne. Dit is nadelig voor patiënten en verzekerden.

ACM heeft daarom besloten geen vergunning te verlenen voor deze fusie. Dit betekent dat de Stichting Albert Schweitzer Ziekenhuis en de Rivas Zorggroep niet mogen fuseren. Deze ziekenhuizen kunnen in beroep gaan tegen dit besluit van ACM bij de rechtbank Rotterdam.