Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Verslag tweede bijeenkomst klankbordgroep Rendementsmonitor

15-06-2015

Verslag van de tweede bijeenkomst van 18 mei 2015 over het onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) naar de financiële rendementen in de warmteleveringsmarkt.

ACM heeft voor dit onderzoek een klankbordgroep ingesteld met een aantal representatieve organisaties.

Meer informatie over de Rendementsmonitor