Kruimelpad

ACM neemt rapporten TenneT mee in eigen onderzoek naar stroomstoring

De Autoriteit Consument & Markt doet onderzoek naar de stroomstoring in Diemen van eind maart. Dat onderzoek is meteen gestart en loopt nog. Daarbij wordt onder andere gekeken of TenneT in het verleden de investeringen gedaan heeft in veiligheid die nodig waren en of TenneT de vereiste procedures heeft gevolgd. De rapporten die TenneT vandaag zelf heeft gepubliceerd over de stroomstoring zullen door ACM worden betrokken in haar eigen onderzoek.

Stroomstoring Diemen

Op 27 maart is de storing opgetreden in het verdeelstation Diemen van TenneT die leidde tot volledige uitval van dit station. Daardoor kwam een groot deel van de provincie Noord-Holland en een klein deel van de provincie Flevoland zonder stroom te zitten. Het ging om circa één miljoen huishoudens, een aantal grootverbruikers en vitale infrastructuren zoals Schiphol en delen van het spoorwegennet. Na ongeveer een uur is het station Diemen weer opgestart. Vervolgens is in de loop van de daaropvolgende uren via de onderliggen netten van de regionale netbeheerder Liander de stroomvoorziening van alle aangesloten klanten hersteld.