Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM pakt hoge rente online pandhuis 24Cash aan

Online pandhuis 24Cash heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) toegezegd zijn rentetarief en beleentermijn aan te passen aan de geldende regels voor pandbelening. Het pandhuis hanteerde een hogere rente en een kortere beleentermijn dan is toegestaan. ACM heeft het pandhuis hier op aangesproken.

ACM heeft de toezegging van 24Cash bij besluit verbindend verklaard. Dit betekent dat ACM het bedrijf een boete op kan leggen van maximaal 450.000 euro als het bedrijf de toezegging niet nakomt. 24Cash hanteerde een rente van 19% rente waar dit maximaal  9% mag zijn en een beleentermijn van minimaal een maand waar dit minimaal twee maanden moet zijn. 

Anita Vegter, bestuurslid ACM: “Om de vaak kwetsbare klanten van pandhuizen te beschermen tegen te hoge rentes of onduidelijke voorwaarden ziet ACM er actief op toe dat aanbieders van pandbelening zich aan de regels houden.”

Wat is een belening of verpanding?

Consumenten kunnen sieraden of andere goederen naar een pandhuis of juwelier brengen en daar in bewaring geven. Zij ontvangen in ruil daarvoor contant geld. Als zij de beleende goederen weer terug willen, moeten zij het bedrag dat zij daarvoor ontvingen met de gevraagde rente terugbetalen.

Maximaal rentetarief per 1 juli 2015 verlaagd

De nieuwe Pandhuiswet die vorig jaar is ingegaan schrijft een maximale rente voor een belening of verpanding voor. Sinds 1 juli 2014 geldt een maximale rente van 9% per maand. Vanaf 1 juli 2015 wordt deze verlaagd naar maximaal 4,5% per maand. Daarnaast geldt een minimale beleentermijn van twee maanden waarbinnen de consument zijn onderpand kan ophalen. Pandhuizen moeten consumenten duidelijk wijzen op de voorwaarden voor pandbelening voordat zij hun goederen in onderpand geven.

Terugkoop valt ook onder nieuwe Pandhuiswet

Naast de traditionele pandhuizen en online aanbieders zijn de pandhuisregels ook van toepassing op juweliers en tweedehands-winkels die een terugkoopregeling als extra service bieden.

Meer informatie over de regels over pandbelening