Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerpbesluit Klesch Aluminium Delfzijl B.V. voor een elektriciteitsnet te Delfzijl

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onderzocht of het redelijk is dat Klesch Aluminium Delfzijl B.V. een ontheffing krijgt voor het beheer van haar eigen elektriciteitsnet.

ACM is van plan om Klesch Aluminium Delfzijl B.V. een ontheffing te verlenen. Belanghebbenden hebben vanaf 19 juni 2015 6 weken de tijd om te reageren op het ontwerpbesluit.

Terinzagelegging ontwerpbesluit ontheffingsaanvraag Klesch Aluminium Delfzijl B.V.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen tot 29 juli 2015 ter inzage op het kantoor van ACM. Wilt u deze stukken inzien? Maak dan een afspraak met de directie Energie van ACM via telefoonnummer 070 – 722 20 00.

Reageren op het ontwerpbesluit

U kunt tot en met 29 juli 2015 reageren op het ontwerpbesluit. Stuur uw schriftelijke zienswijze per post op naar:
Autoriteit Consument & Markt
Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH  Den Haag

Wij verzoeken u om een digitaal exemplaar van uw schriftelijke zienswijze te mailen naar secretariaat [punt] de [at] acm [punt] nl (secretariaat[dot]de[at]acm[dot]nl) o.v.v. zaaknummer 13.1445.30.

Hoorzitting

Op 20 juli 2015 organiseert ACM een hoorzitting voor belanghebbenden. Aanmelden voor deze hoorzitting kan tot 2 juli 2015 via een e-mail naar secretariaat [punt] de [at] acm [punt] nl (secretariaat[dot]de[at]acm[dot]nl) o.v.v. zaaknummer 13.1445.30. Geef hierbij aan of u spreektijd wenst. De hoorzitting gaat niet door als er geen verzoeken voor spreektijd zijn. ACM informeert u tijdig hierover.

ACM verwerkt alle schriftelijke en mondeling reacties op het ontwerpbesluit in het definitieve ontheffingsbesluit.

Meer informatie over het aanvragen van ontheffingen:

 

Documenten

Ontwerpbesluit Klesch Aluminium Delfzijl B.V. voor een elektriciteitsnet te Delfzijl (PDF - 796.57 KB)