Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit onbalansprijs bij reverse pricing

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een besluit genomen over het voorstel van Netbeheer Nederland voor het wijzigen van de Systeemcode over de onbalansprijs. Door de wijziging kan het niet meer gebeuren dat het tarief voor opregelvermogen lager ligt dan het tarief voor afregelvermogen.

Wat is opregel- en afregelvermogen?

Om de balans in het elektriciteitsnetwerk in stand te houden, koopt TenneT zogenaamd regelvermogen in. Als meer energie nodig is dan geleverd wordt, dan wordt er opregelvermogen ingezet. Als er minder energie nodig is dan er geleverd wordt, dan wordt afregelvermogen ingezet.

Normaal gesproken is opregelvermogen duurder dan afregelvermogen. In een aantal zeer specifieke situaties – voornamelijk als de onbalansen zeer klein zijn en het systeem bijna in balans is - kan het echter voorkomen deze prijsstelling omgekeerd is. Dan is er sprake van reverse pricing.

Wat is de reden van deze codewijziging?

De codewijziging zorgt er voor dat reverse pricing niet meer voor kan komen. Dit zou namelijk ten koste kunnen gaan van de consument omdat die uiteindelijk voor reverse pricing moet betalen.

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt u in bezwaar gaan bij ACM. ACM moet uw bezwaarschrift binnen 6 weken nadat het besluit bekendgemaakt is, hebben ontvangen.


 

 

Documenten

Codebesluit onbalansprijs bij reverse pricing (PDF - 347.87 KB)