Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Reactie ACM op praktijksituaties in huisartsenzorg

Hierbij treft u de reactie aan van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op enkele praktijksituaties waarin huisartsen de mededingingsregels als belemmering ervaren om samen te werken. De praktijksituaties zijn aangedragen door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). ACM wil met deze informatie aan huisartsen en andere eerstelijns beroepsgroepen meer duidelijkheid geven over de mogelijkheden om samen te werken binnen de kaders van de Mededingingswet.

ACM zal deze pagina regelmatig actualiseren op basis van nieuwe praktijksituaties.

ACM publiceert binnenkort samen met de NZa een document met voorbeelden van inkoopmodellen: hoe kunnen huisartsen en andere eerstelijns beroepsgroepen hun inkoop efficiënt organiseren zonder dat ze in strijd met de Mededingingswet handelen?

Veel ruimte voor samenwerking huisartsenzorg

Uit de reactie van ACM op de praktijksituaties volgt dat er veel ruimte is voor huisartsen om samen te werken. Het uitgangspunt voor ACM is dat de Mededingingswet geen samenwerkingsvormen belemmert die voordelen opleveren voor patiënten en verzekerden.

Huisartsen hoeven dus geen belemmering van de mededingingsregels te ervaren als:

  • de samenwerking gericht is op een verbetering van de zorg voor de patiënt
  • of een vergroting van de doelmatigheid voor de premiebetalende verzekerde.

Het toezicht van ACM richt zich op vormen van samenwerking of afstemming die nadelen hebben voor patiënten en verzekerden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als huisartsen overgaan tot het collectief verdedigen van hun ondernemersbelangen. Denk bij ondernemersbelangen aan:

  • de hoogte van vergoedingen
  • het verdelen van patiënten om de praktijkomzet veilig te stellen
  • of het weren van een nieuwe huisarts omdat deze mogelijk patiënten kan overnemen van reeds gevestigde huisartsen.

De praktijksituaties die zijn uitgewerkt hebben betrekking op de huisartsenzorg. Andere beroepsgroepen kunnen de reactie van ACM naar analogie toepassen op hun eigen situatie.

Nog meer vragen?

ACM begrijpt dat de praktijk soms weerbarstig is en dat u nog  vragen kunt hebben over de verenigbaarheid van bepaalde initiatieven met de mededingingsregels. Huisartsen en andere beroepsgroepen in de zorg kunnen daarom altijd een beoogde samenwerkingsvorm informeel aan ACM voorleggen.

 

Documenten

Reactie ACM op praktijksituaties in huisartsenzorg (PDF - 156.98 KB)