Kruimelpad

Twaalf sportschoolketens passen voorwaarden en website aan

Twaalf grote landelijke sportschoolketens met in totaal 330 vestigingen passen hun voorwaarden en website aan. Zij gaan consumenten beter informeren over tarieven en hun rechten bij het aangaan en opzeggen van een abonnement, nadat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) hen hier op had aangesproken. Ruim 500.000 consumenten hebben voordeel bij de aangepaste voorwaarden. Anita Vegter, bestuurslid ACM licht toe: “In de periode zo vlak voor de zomer nemen veel consumenten nog een sportschoolabonnement. Deze aanpassingen zorgen er voor dat de consument goed geïnformeerd kan kiezen voor een abonnement.”

Eerder dit jaar heeft sportschoolketen Fit for Free na ingrijpen van ACM zijn voorwaarden aangepast omdat deze niet strookten met de regels. ACM heeft daarna 11 andere grote sportschoolketens benaderd waar ook klachten over binnen waren gekomen. Deze sportscholen hebben hun voorwaarden vrijwillig aangepast. In één geval moest ACM dreigen met een boete om de sportschoolketen tot aanpassingen te dwingen. 

Tarieven

Consumenten moeten precies weten wat zij kwijt zijn aan een sportabonnement. Prijzen op de websites van sportscholen moeten daarom in één oogopslag duidelijk maken wat de klant gaat betalen. Alle vaste onderdelen moeten in de genoemde prijs zijn opgenomen of er direct bij vermeld zijn, zoals inschrijfkosten of toeslagen als een consument per maand betaalt.

Opzegtermijn (Wet van Dam)

Voor sportabonnementen geldt dat deze na afloop van de oorspronkelijke contractduur alleen stilzwijgend verlengd mogen worden naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van maximaal één maand op elk gewenst moment.

Bedenktijd

Consumenten die online een sportabonnement nemen hebben het recht dit binnen 14 dagen te ontbinden. Sportscholen zijn verplicht de consument hier goed over te informeren. Maakt de consument al binnen de bedenktijd gebruik van diensten, dan mag de sportschool hier kosten voor rekenen. Dit moet echter wel vooraf worden gemeld en de consument moet hier uitdrukkelijk mee instemmen.

ACM heeft sportscholen opgeroepen hun medewerkers goed te instrueren over de geldende regels en monitort of sportscholen zich aan de regels houden. Consumenten kunnen klachten over onsportieve voorwaarden melden bij ConsuWijzer, het publieksloket van ACM.