Kruimelpad

Beleidsregels consultatie voorwaarden Schiphol 2015

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op de naleving van de Wet luchtvaart door de exploitant van de luchthaven Schiphol. Volgens de Wet luchtvaart dient Schiphol tenminste één keer per jaar opnieuw voorwaarden vast te stellen; regels voor het gebruik van de luchthaven door luchtvaartmaatschappijen. Luchtvaartmaatschappijen moeten worden geraadpleegd door de exploitant van de luchthaven Schiphol, voordat die nieuwe voorwaarden vaststelt. Ook hebben luchtvaartmaatschappijen bepaalde rechten in het raadplegingsproces. Zo hebben zij het recht op een gemotiveerd antwoord op hun opmerkingen over een voorstel voor nieuwe voorwaarden. Ook kunnen zij voorwaarden door ACM laten toetsen aan de Wet luchtvaart.

Deze beleidsregels geven inzicht in de wijze waarop bepaalde categorieën voorwaarden voor het gebruik van de luchthaven Schiphol tot stand dienen te komen. Met name geven zij duidelijkheid over de vraag welke soorten voorwaarden op welk moment mogen worden aangepast, en hoe Schiphol de luchtvaartmaatschappijen daarbij moet raadplegen. Daarnaast wordt duidelijkheid gegeven over de wijze waarop luchtvaartmaatschappijen ACM kunnen verzoeken om voorwaarden te toetsen. In de bijlage is aangegeven welke soorten voorwaarden Schiphol op dit moment hanteert, in welke categorie zij vallen en hoe het proces van raadpleging kan plaatsvinden.