Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM kwalificeert personele unie AMC-VUmc als fusie

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) komt tot de conclusie dat de voorgestelde wijzigingen leiden tot een volledige en duurzame personele unie die kan worden gezien als een fusie.

De twee academische ziekenhuizen AMC en VUmc willen gezamenlijk door onder één gemeenschappelijk bestuur. Zij hebben aan ACM de vraag voorgelegd of de door hen voorgestelde wijzigingen in de statuten en reglementen ertoe leiden dat er sprake is van een fusie. De wijzigingen gaan over de bepalingen die zien op de benoeming, de schorsing en het ontslag van de leden van de raden van bestuur en raden van toezicht van de beide instellingen.

ACM heeft geen inhoudelijke beoordeling van de voorgenomen fusie uitgevoerd. Pas als partijen het traject van de zorgspecifieke fusietoets bij de NZa positief hebben doorlopen en zij hun fusie melden bij ACM, zal een inhoudelijke mededingingsrechtelijke beoordeling van de fusie door ACM plaatsvinden.

 

Documenten

ACM kwalificeert personele unie AMC-VUmc als fusie (PDF - 166.87 KB)