Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar boete Aan de Stegge deelname kartel installatiesector na uitspraak rechtbank

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft na een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam twee boetes verlaagd voor installatiebedrijven Landustrie Sneek B.V. en Aannemers- en Staalconstructiebedrijf Aan de Stegge B.V.

Vanwege hun betrokkenheid bij een kartel in de installatiesector – een onderdeel van de bouwsector- heeft de NMa in 2006 boetes opgelegd van EUR 294.667,00 aan Landustrie Sneek en EUR 621.413,00 aan Aan de Stegge. Begin juni 2009 oordeelde de rechtbank Rotterdam dat deze boetes onevenredig zwaar zijn en droeg de NMa op een nieuwe boete vast te stellen. De NMa heeft de boetes vervolgens verlaagd naar EUR 159.531,00 (Landustrie Sneek) en EUR 234.271,00 (Aan de Stegge).

Omdat de Rechtbank Rotterdam beide bedrijven niet op alle punten in het gelijk stelde, hebben zij inmiddels hoger beroep aangetekend bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Bij de beoordeling van dit hoger beroep kan het College rekening houden met de nieuwe besluiten van de NMa.

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit herroept het bestreden besluit ten aanzien van de hoogte van de boete, legt aan Aannemers- en Staalconstructiebedrijf Aan de Stegge B.V. een boete op van EUR 234.271,00 en laat het bestreden besluit voor het overige in stand.

 

Documenten

Besluit op bezwaar boete Aan de Stegge deelname kartel installatiesector na uitspraak rechtbank (PDF - 96.79 KB)
 

Bijlagen

Besluit op bezwaar Aan de Stegge van 1 oktober 2007 (PDF - 167.74 KB) Advies bezwaaradviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet (PDF - 3.4 MB)