Kruimelpad

Regelgeving

Toelichting geschillen Post en Telecommunicatie

10-04-2015

Bedrijven die een geschil hebben ingediend bij ACM vinden op deze pagina uitleg over het vervolg van de procedure.

Als een bedrijf een verzoek doet om geschilbeslechting vult hij een formulier in. Er zijn voor de verschillende formulieren voor verschillende typen geschillen. Deze formulieren staan op de website van de ACM. Nadat de ACM het formulier heeft ontvangen, wordt de partij waarmee de aanvrager om geschilbeslechting een probleem heeft de mogelijkheid gegeven een gemotiveerde schriftelijke reactie te geven. Daarna volgt normaal gesproken een hoorzitting waarin de geschilpartijen hun standpunten kunnen toelichten en de ACM vragen kan stellen. Na deze hoorzitting zal de ACM een beslissing nemen.