Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerpbesluit ontheffingaanvraag Wayland Nova voor gastransportnet te Peel en Maas

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onderzocht of het redelijk is dat Wayland Nova B.V. een ontheffing krijgt voor het beheer van haar eigen gastransportnet.

ACM is van plan om Wayland Nova B.V. een ontheffing te verlenen. Belanghebbenden hebben vanaf 27 maart 2015 6 weken de tijd om te reageren op het ontwerpbesluit.

Terinzagelegging ontwerpbesluit ontheffingsaanvraag Wayland Nova B.V.
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen tot 8 mei 2015 ter inzage op het kantoor van ACM. Wilt u deze stukken inzien? Maak dan een afspraak met de directie Energie van ACM via telefoonnummer 070 – 722 22 00.

Reageren op het ontwerpbesluit

U kunt tot en met 8 mei 2015 reageren op het ontwerpbesluit. Stuur uw schriftelijke zienswijze per post op naar:
Autoriteit Consument & Markt
Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH  Den Haag

Wij verzoeken u om een digitaal exemplaar van uw schriftelijke zienswijze te mailen naar secretariaat [punt] de [at] acm [punt] nl (secretariaat[dot]de[at]acm[dot]nl) o.v.v. zaaknummer 12.0356.30.

Hoorzitting

Op 28 april 2015 organiseert ACM een hoorzitting voor belanghebbenden. Aanmelden voor deze hoorzitting kan via een e-mail naar secretariaat [punt] de [at] acm [punt] nl (secretariaat[dot]de[at]acm[dot]nl) o.v.v. zaaknummer 12.0356.30. Geef hierbij aan of u spreektijd wenst. De hoorzitting gaat niet door als er geen verzoeken voor spreektijd zijn. ACM informeert u tijdig hierover.

Vervolg

ACM verwerkt alle schriftelijke en mondeling reacties op het ontwerpbesluit in het definitieve ontheffingsbesluit. Dat besluit komt ook op deze website.

Meer informatie over het aanvragen van ontheffingen:

 

Documenten

Ontwerpbesluit ontheffingaanvraag Wayland Nova voor gastransportnet te Peel en Maas (PDF - 186.45 KB)
 

Meer in deze zaak