Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak rechtbank Rotterdam in zaak Eerstejaars Plantuien

Op 15 januari 2015 heeft de rechtbank Rotterdam einduitspraak gedaan in de zaak eerstejaars plantuien. Telers hadden onderling afspraken gemaakt om het aanbod eerstejaars plantuien te beperken door een deel van de oogst te vernietigen. Hierdoor zou schaarste ontstaan waardoor een hoger prijsniveau werd bewerkstelligd.

Deze uitspraak is gedaan in de zaak van vier van de zeven oorspronkelijk bij de zaak betrokken partijen (rechtstreeks beroep). De drie andere betrokken partijen hadden te laat bezwaar gemaakt en zijn niet-ontvankelijk verklaard - zowel de rechtbank Rotterdam als het College van Beroep voor het bedrijfsleven hebben dit bevestigd. De sanctiebesluiten staan voor deze drie partijen inmiddels onherroepelijk vast.

De rechtbank Rotterdam heeft nu geoordeeld dat ACM terecht boetes heeft opgelegd aan zeven ondernemingen die eerstejaars plantuien telen, verwerken en verhandelen wegens overtreding van het kartelverbod in 2009.

In deze zaak heeft de rechtbank eerst een tussenuitspraak gedaan, met het verzoek aan ACM tot aanvulling van de motivering van de boetegrondslag. Vanwege het toepassen van de bestuurlijke lus verklaart de rechtbank de beroepen gegrond en vernietigt het besluit, maar laat alle rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand.

Tegen de uitspraak van de rechtbank staat nog hoger beroep open.

Lees de uitspraken op rechtspraak.nl