Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar RENDO - Fokker afwijzing verzoek bindende aanwijzing

Op 20 februari 2015 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de bezwaren van N.V. RENDO tegen de afwijzing van haar verzoek om aan Fokker Aerostructures B.V. een bindende aanwijzing op te leggen, ongegrond verklaard.

Achtergrond

Bij besluit van 5 juni 2014 heeft ACM het verzoek van RENDO om aan Fokker een bindende aanwijzing te geven, afgewezen. In bezwaar stelt RENDO zich op het standpunt dat Fokker niet voldoet aan de verplichting op grond van artikel 3.7.4 van de Tarievencode Elektriciteit. Dit artikel gaat over het  gecontracteerde transportvermogen. Het bepaalt onder meer dat de waarde voor het gecontracteerde transportvermogen die een verbruiker aan de netbeheerder moet opgeven, niet groter mag zijn dan de gewenste aansluitcapaciteit.

ACM legt de tussen Fokker en RENDO gesloten aansluit- en transportovereenkomst uit. Vervolgens stelt ACM vast dat Fokker niet een waarde voor het gecontracteerde transportvermogen heeft opgegeven die groter is dan de gewenste aansluitcapaciteit. De afwijzing van het verzoek om een bindende aanwijzing wordt daarom gehandhaafd.

 

Documenten

Besluit op bezwaar RENDO - Fokker afwijzing verzoek bindende aanwijzing (PDF - 12.96 MB)