Kruimelpad

Onderzoek

Effecten financiële standaardproducten op marktwerking

13-03-2015

Het Ministerie van Financiën heeft aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) gevraagd onderzoek te doen naar de kansen en risico’s van standaardproducten op de werking van financiële markten.

ACM concludeert dat consumenten niet per se beter af zijn als banken of verzekeraars verplicht een standaardproduct moeten aanbieden voor bijvoorbeeld pensioensparen of arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De concurrentie tussen de aanbieders zal namelijk waarschijnlijk niet toenemen, waardoor prijs en kwaliteit ook niet beter worden. Ook andere veronderstelde problemen in deze sector zoals keuzestress of verkeerde productkeuzes worden niet direct en effectief aangepakt. Het kan er zelfs toe leiden dat consumenten minder goede keuzes gaan maken.

Om deze reden adviseert ACM om eerst meer empirisch onderzoek te doen voordat overgegaan wordt tot de introductie van standaardproducten. Dit onderzoek moet onder andere vaststellen welke problemen op financiële markten bestaan en of standaardproducten, of alternatieve interventies, daarvoor de beste oplossing zijn.