Kruimelpad

Regelgeving

Samenwerkingsprotocol Autoriteit Consument & Markt en Nederlandse Zorgautoriteit

13-01-2015

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM)  hebben hun afspraken over de onderlinge samenwerking vernieuwd. Deze afspraken zijn vastgelegd in een nieuw samenwerkingsprotocol.

De NZa en ACM hebben beiden taken op het gebied van mededinging en de bescherming van consumentenbelangen in de gezondheidszorg. De NZa is sectorspecifieke marktmeester voor de zorg en ACM is belast met het algemene toezicht op markten waaronder ook de zorgmarkten.

Het samenwerkingsprotocol legt een aantal algemene uitgangspunten en afspraken vast ten aanzien van de samenwerking. Dit bevordert dat de NZa en ACM efficiënt en doelgericht de aan hen opgelegde taken kunnen vervullen, complementair aan elkaar zijn en elkaar kunnen versterken waar mogelijk. Voorbeelden zijn de manier waarop de NZa zienswijzen aan ACM kan afgeven bij concentraties in de zorg of de wijze waarop ACM meedenkt met de NZa wanneer zij in het kader van aanmerkelijke marktmacht een verplichting op wil leggen.

Nieuw in het protocol zijn de afspraken die zijn gemaakt in het kader van de zorgspecifieke fusietoets die de NZa sinds 1 januari 2014 uitvoert bij concentraties in de zorg.

Het nieuwe samenwerkingsprotocol tussen de NZa en ACM vervangt de oude protocollen die bestonden tussen de NZa en NMa en de NZa en de Consumentenautoriteit. Het samenwerkingsprotocol is te vinden op de website van de NZa en ACM en zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.