Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak rechter overdracht reisinformatie ProRail -NS Reizigers

De rechtbank Rotterdam bevestigt op 16 oktober 2014 dat ACM geen vergunning hoefde te geven voor de overdacht van het bedrijfsonderdeel Operatie van ProRail aan NS Reizigers.

Achtergrond

ProRail en NS Reizigers hebben in 2012 aan de ACM gemeld dat zij het bedrijfsonderdeel Operatie van ProRail willen onder te brengen bij NS Reizigers. Het bedrijfsonderdeel ‘Operatie’ is onder andere verantwoordelijk voor het leveren van reisinformatie.  De aanleiding hiervoor was het voorstel van de Minister van Infrastructuur en Milieu om in verband met winterproblematiek op het Nederlandse spoor de verantwoordelijkheid voor de reisinformatievoorziening bij NS Reizigers onder te brengen. ACM heeft naar aanleiding van deze melding geoordeeld dat er voor het tot stand brengen van deze concentratie geen vergunning is vereist. ACM vindt dat de concentratie de mededinging op de Nederlandse markt op significante wijze belemmerd kan worden. Tegen dit besluit van ACM hebben Connexion, Syntus en Veolia beroep ingesteld bij de rechtbank.

Uitspraak Rechtbank Rotterdam

De rechtbank heeft het besluit van ACM bevestigd. De rechtbank verwerpt de stelling van Connexion c.s. dat reisinformatie op grond van Richtlijn 2001/14/EG niet mag worden overgedragen. De door ProRail overgedragen activiteiten vallen niet onder het minimumtoegangspakket waar spoorwegondernemingen recht op hebben. De EU-richtlijn laat deze overdracht toe. Het verschaffen van reizigersinformatie mag aan NS Reizigers worden overgedragen.

Daarnaast gaat de rechtbank in op de gangbare praktijk van gewijzigde concentratiemeldingen. Een melding mag door de indieners tijdens de procedure worden aangevuld. De rechtbank oordeelt dat deze praktijk toelaatbaar is. De wijzigingen bieden voldoende waarborgen om mededingingsproblemen te voorkomen. Daarom heeft ACM in redelijkheid heeft kunnen afzien van het opleggen van een structurele remedie. Slotsom is dat het bedrijfsonderdeel zonder vergunning kan worden overgedragen aan NS Reizigers.

Meer informatie over de uitspraak van Rechtbank Rotterdam