Kruimelpad

Banken mogen samenwerken voor behoud geldautomaten op platteland

Banken mogen samen afspreken dat zij bij toerbeurt een geldautomaat plaatsen op het platteland waar nu geen geldautomaat staat maar er wel behoefte aan is. In een proef die banken willen uitvoeren in Zeeuws-Vlaanderen, is één van de opties voor gebieden waar nu binnen 5 kilometer geen geldautomaat staat, af te spreken waar een geldautomaat van welke bank komt. Op die manier hebben bewoners van het platteland binnen 5 kilometer een plek om contant geld te halen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) keurt deze samenwerking over het plaatsen van geldautomaten goed omdat hiermee tegemoet wordt gekomen aan de wensen van bewoners van het platteland, zonder dat er sprake is van een merkbare beperking van de concurrentie tussen de banken.

Banken besluiten steeds vaker om een geldautomaat uit een dorp weg te halen omdat deze te weinig wordt gebruikt. Op zo’n 25 plaatsen in Nederland hebben bewoners geen geldautomaat binnen een straal van 5 kilometer van hun huis staan. Dat zijn vooral gebieden in het oosten en noorden van het land en in Zeeuws Vlaanderen. De banken willen nu samenwerken om te voorkomen dat  de bereikbaarheid van contant geld daar een probleem wordt. ACM keurt deze proef in Zeeuws Vlaanderen goed. Er is één voorwaarde. Banken mogen niet gezamenlijk afspraken maken om geldautomaten weg te halen uit de iets grotere dorpen en steden om die in de kleine dorpen neer te zetten. Dit kan namelijk de dienstverlening aan de consumenten verminderen en wel nadelig zijn voor de concurrentie tussen de banken.