Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit codewijziging administratieve volumeherleiding

Aanleiding voor deze codewijziging is een rechterlijke uitspraak die het verbiedt om netverliezen toe te wijzen aan netbeheerders, die dat vervolgens via hun tarieven aan afnemers mochten verrekenen. Dit zou in de plaats komen van de situatie van voorheen waarbij netverliezen via de leveringstarieven van de gasleverancier werden verrekend.

Doordat gasleveranciers deze netverliezen nu alsnog moeten dragen, heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een besluit genomen over het voorstel van de NEDU. Hiermee wordt tijdelijk - tot 2017 - aan de bestaande volumeherleiding een extra netverliescorrectie toegevoegd.

Met dit besluit hebben gasleveranciers de mogelijkheid om deze netverliezen te kunnen verrekenen met de afnemers. Deze maatregel treedt inwerking op 1 januari 2015. Met de periode tot 2017 hebben gasleveranciers voldoende tijd gehad om de netverliezen weer in de leveringstarieven te verrekenen.

Bezwaar

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na bekendmaking bezwaar instellen bij ACM.

Meer informatie

 

Documenten

Besluit codewijziging administratieve volumeherleiding (PDF - 321.73 KB)