Kruimelpad

Gerechtelijke uitspraak

Uitspraak CBb over een geschil over medegebruik antennesystemen door Broadcast Technology & Development

10-09-2014

Op 2 september 2014 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) uitspraak gedaan en ACM in het gelijk gesteld. Het CBb zegt onder meer dat de wijze waarop de concernverhoudingen zijn ingericht gevolgen heeft voor de verhaalspositie van Omroepmasten. Het CBb vindt de door ACM verlangde concerngarantie redelijk.

Toelichting

Op 17 december 2013 heeft ACM een geschil beslecht tussen Broadcast Technology & Development (BTD) / Broadcast Digital Networks (BDN) en Novec/Omroepmasten (Omroepmasten). Het door BTD/BDN aan ACM voorgelegde geschil ging over het medegebruik van hoge antenne-opstelpunten van Omroepmasten voor DAB+ (digitale radio).

Toen het geschil werd voorgelegd was er tussen partijen nog geen overeenkomst. De rechter heeft eerder bepaald dat ACM dan de voorwaarden moet bepalen.

Omroepmasten stelde als eis dat niet BTD maar BDN haar contractspartij zou worden voor DAB+ medegebruik. BDN is de aanbieder van de DAB+ dienst aan de omroepen.

ACM heeft geoordeeld dat die eis in strijd is met de Telecomwet. Wel heeft ACM geoordeeld dat het redelijk is dat Omroepmasten van haar afnemers bepaalde zekerheden verlangt die in de overeenkomst tussen BTD en Omroepmasten zijn vastgelegd.

BTD/BDN hebben tegen het geschilbesluit beroep aangetekend bij het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

Volledige uitspraak CBb