Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Extra stimulans voor investeringen in energienetwerken moet aantoonbaar noodzakelijk zijn

Netbeheerders van energienetwerken in Europa moeten de komende jaren veel investeren in hun netwerk. Dat is nodig om de omslag naar duurzame energie en om de Europese interne markt te voltooien. Om er zeker van te zijn dat er voldoende en snel wordt geïnvesteerd in deze netwerken zijn er regels opgesteld door de Europese Commissie die door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) naar de Nederlandse situatie zijn vertaald. In die regels staat welke informatie de netbeheerder moet aanleveren zodat ACM kan beoordelen of het om een investering met een verhoogd risico gaat. Want zulke investeringen kunnen extra stimulansen krijgen om ervoor te zorgen dat ze worden uitgevoerd. Een voorbeeld van een extra stimulans is dat de kosten van een netbeheerder eerder worden vergoed. Henk Don, bestuurslid van ACM: “Veel investeringen vallen onder het soort investeringen dat je van een netbeheerder mag verwachten. Die extra hulp moet wel echt noodzakelijk zijn. Netbeheerders moeten dat aantonen. Daarnaast dienen de investeringen in nieuwe kabels voor stroom of leidingen voor gas zo efficiënt mogelijk te gebeuren.”

Grote belangrijke investeringsprojecten

In Nederland moeten plannen voor grote belangrijke investeringen aan de minister van Economische Zaken worden voorgelegd waarbij ACM een advies geeft over nut en noodzaak. Wanneer een project is afgerond, beoordeelt ACM of het project doelmatig is aangelegd, waarna de doelmatig gemaakte kosten in de transporttarieven voor consumenten en bedrijven terecht komen. Naar verwachting wordt de komende jaren veel geld geïnvesteerd in belangrijke energienetwerken. Netbeheerder TenneT gaat aan de slag met een nieuwe kabel voor elektriciteit tussen Nederland en Denemarken, de zogenoemde Cobra-kabel. Ook wordt geïnvesteerd in de verbinding bij Doetinchem en natuurlijk de verbindingen met de geplande windmolens op zee. GTS, de netbeheerder voor gas, is van plan te investeren in betere verbindingen met Duitsland en België. Henk Don: “We zijn op weg naar één Europese markt en die kan alleen goed functioneren als iedereen zijn energienetwerken op orde heeft. In Nederland zijn we op de goede weg. Landen moeten als dat nodig is op elkaar kunnen terugvallen voor elektriciteit en gas.”

Meer informatie over investeringsbereidheid in energienetwerken