Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerpbesluit Landgoed Zonnestraal B.V. voor gastransportnet te Hilversum

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onderzocht of het redelijk is dat Landgoed Zonnestraal B.V. een ontheffing krijgt voor het beheer van zijn eigen gastransportnet.

ACM is van plan om Landgoed Zonnestraal B.V. geen ontheffing te verlenen. Belanghebbenden hebben vanaf 29 oktober 2014 6 weken de tijd om te reageren op het ontwerpbesluit.

Terinzagelegging ontwerpbesluit ontheffingsaanvraag Landgoed Zonnestraal B.V.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen tot 10 december 2014 ter inzage op het kantoor van ACM. Wilt u deze stukken inzien? Maak dan een afspraak met de directie Energie van ACM via telefoonnummer 070 – 722 22 00.

Reageren op het ontwerpbesluit

U kunt tot en met 10 december 2014 reageren op het ontwerpbesluit. Stuur uw schriftelijke zienswijze per post op naar:
Autoriteit Consument & Markt
Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH  Den Haag

Wij verzoeken u om een digitaal exemplaar van uw schriftelijke zienswijze te mailen naar secretariaat.de@acm.nl o.v.v. zaaknummer 13.0261.30.

Hoorzitting

Op 27 november 2014 organiseert ACM een hoorzitting voor belanghebbenden. Aanmelden voor deze hoorzitting kan tot 12 november 2014 via een e-mail naar secretariaat.de@acm.nl o.v.v. zaaknummer 13.0261.30. Geef hierbij aan of u spreektijd wenst. De hoorzitting gaat niet door als er geen verzoeken voor spreektijd zijn. ACM informeert u tijdig hierover.

ACM verwerkt alle schriftelijke en mondeling reacties op het ontwerpbesluit in het definitieve ontheffingsbesluit.

Meer informatie over het aanvragen van ontheffingen:

 

Documenten

Ontwerpbesluit Landgoed Zonnestraal B.V. voor gastransportnet te Hilversum (PDF - 179.33 KB)