Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak rechtbank Gelderland verzoek tot verstrekking documenten concentratie Ricoh en Infotec

De rechtbank Gelderland heeft het beroep van Hoefnagel tegen afwijzing van het verzoek om documenten te verstrekken met betrekking tot de concentratie tussen Ricoh en Infotec door de NMa ongegrond verklaard.

De NMa heeft het verzoek van Hoefnagel afgewezen omdat de gevraagde documenten er niet zijn. De rechtbank verwijst naar vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State waaruit blijkt dat het in beginsel aan Hoefnagel is om aannemelijk te maken dat de gevraagd documenten zich bij de NMa bevinden, als deze heeft aangegeven niet over de documenten te beschikken. De omstandigheden dat geen mededelingen zijn gedaan van een concentratie tussen Ricoh en Infotec in de Staatscourant, geen meldingen van een concentraties en geen beschikkingen of beslissingen naar aanleiding van een melding van concentraties op de externe site van de NMa zijn geplaatst, vormen voor de rechtbank indicaties dat de gevraagde documenten niet bij de NMa berusten. Hoefnagel heeft onvoldoende bewijs voor het tegendeel aangeleverd.

Deze uitspraak is onherroepelijk.

Bekijk de volledige uitspraak van rechtbank Gelderland