Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak CBb in beroepszaken regionale netbeheerders gas 2008-2010

Op 27 maart 2013 heeft het CBb uitspraken gedaan inzake de x-factoren en tarieven voor de regionale netbeheerders gas voor de derde reguleringsperiode (2008 – 2010).

Het beroep van Rendo inzake de x-factor richtte zich tegen de vaststelling van de Gestandaardiseerde Activa Waarde (GAW) van de door Rendo afgekochte lokale heffingen en daarnaast de nacalculatie over de tweede reguleringsperiode.

Het CBb overweegt dat ACM (toen NMa) bij de vaststelling van de x-factor de in het methodebesluit neergelegde keuzes dient te volgen. ACM is volgens het CBb buiten het methodebesluit getreden. Het methodebesluit voorziet in een afschrijvingstermijn van 20 jaar, maar voorziet niet in het in mindering brengen van de reeds gedane afschrijvingen.

De beroepen van Zebra en Enexis richtten zich tegen de x-factoren en tariefbesluiten 2008 – 2010 en de wijze waarop de GAW voor de Extra Hoge Druknetten (EHD) van Zebra en Enexis was vastgesteld. Het CBb concludeert dat de beslissing op bezwaar onvoldoende motivering bevat met betrekking tot de vaststelling van de GAW voor de EHD-netten. ACM dient hieromtrent een nieuw besluit te nemen.

Deze uitspraken zijn onherroepelijk.

Bekijk de volledige uitspraak van het CBb