Kruimelpad

Gerechtelijke uitspraak

Uitspraak CBb over geschilbesluit Ho-Wo-123 en Liander

09-10-2014

Ho-Wo-123 is exploitant van een windturbine in Zeewolde. Deze windturbine is aangesloten op het net van Liander. Ho-Wo-123 voedt elektriciteit in op het net van Liander.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) had in haar geschilbesluit, naar aanleiding van een klacht van Ho-Wo-123, vastgesteld dat Liander aan Ho-Wo-123 op grond van artikel 6.3.1, aanhef en onder b.iii van de Netcode een compensatie moet betalen. Dit in verband met een onderbreking van de transportdienst als gevolg van een storing in het net van Liander waarvan de aansluiting van Ho-Wo-123 deel uitmaakt.

Tegen dit besluit heeft Liander beroep ingesteld bij het CBb. Het CBb geeft ACM gelijk en verwijst daarbij naar zijn eerdere uitspraak uit 2003. Daarin had het CBb al geoordeeld dat de aansluiting tot het net moet worden gerekend.

Bekijk de volledige uitspraak van het CBb

 

Meer in deze zaak