Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Brief van de Minister van Economische Zaken aan ACM over de Warmtewet

De Minister van Economische Zaken wil de Warmtewet gaan evalueren en algeheel herzien. Dit geeft hij aan in de brief aan de Tweede Kamer over de Warmtevisie van 2 april 2015.

Eerder was de Minister van plan om  - voorafgaand aan de evaluatie - de grootste knelpunten in de Warmtewet vast op te lossen met een wetswijziging. Dat gaat nu niet door.

Wel heeft de Minister in zijn kamerbrief gezegd dat ook bij de herziening van de Warmtewet beoogd zal worden om:

  1. VvE’s uit te zonderen van de verplichtingen van de Warmtewet, en
  2. het toepassen van correctiefactoren toe te staan.

De Minister zal ACM vragen om hiermee in het toezicht rekening te houden. Wij krijgen hierover nog een schriftelijk verzoek van de Minister. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zal ACM meer informatie plaatsen op deze website.