Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Administratie regionale netbeheerders moet duidelijker

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de administraties van de netbeheerders gecontroleerd. De kosten die netbeheerders hebben opgevoerd zijn niet altijd juist geweest. Het corrigeren van die fouten levert zowel plussen als minnen op. Vanuit deze controles zal er zo’n 20 miljoen euro in mindering worden gebracht op de kostenberekening. Dit bedrag wordt meegenomen in de berekeningen van het nieuwe nettarief voor 2015 dat netbeheerders in rekening brengen bij consumenten en bedrijven.

Alleen kosten van gereguleerde activiteiten

Regionale netbeheerders van elektriciteit en gas mogen voor de tarieven alleen kosten opvoeren die samenhangen met hun taken op het gebied van transport van elektriciteit en gas en aansluiten van klanten op het energienetwerk. Dit betekent dat netbeheerders de kosten die zij maken voor activiteiten die zij in concurrentie met andere marktpartijen aanbieden niet mogen opgeven bij ACM.

Transparante administratie

De geconstateerde fouten komen veelal voort uit de complexe financiële administraties van netbeheerders waardoor kosten niet goed worden toegerekend. Wanneer netbeheerders onderdeel uitmaken van een groep zorgt dit voor nog minder transparantie bij de administratie van kosten. Henk Don, bestuurslid ACM: “Er valt nog wel wat te winnen wat betreft de transparantie van financiële administraties van netbeheerders. Netbeheerders moeten blijvend aandacht geven aan interne controles en aan een gestructureerde wijze van administreren. Een duidelijke administratie maakt het makkelijker die controles goed uit te voeren. Daarmee wordt voorkomen dat ze kosten opvoeren die ze niet mogen opvoeren. Die kosten komen onterecht in het tarief dat consumenten en bedrijven betalen voor transport van energie”. ACM gaat met de netbeheerders hierover in gesprek.

Bekijk de gecorrigeerde x-factorbesluiten