Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Consument gaat energiegebruik afstemmen op aanbod van zon en wind

“Er moet één Europese markt komen voor energie. Elektriciteit en gas kunnen dan ongehinderd van landen met een overschot naar landen met een tekort. Tegelijkertijd willen we flexibeler zijn in de vraag en aanbod van energie. Ook die flexibele inzet kan het beste door de markt worden opgepakt. Dat zorgt voor optimale betrouwbaarheid tegen de laagste prijs.”, aldus Henk Don, bestuurslid van de energietoezichthouder Autoriteit Consument & Markt over de visie tot 2025 op de Europese energiemarkt van ACER. ACER is het Europese agentschap voor samenwerking tussen energietoezichthouders.

De Europese energiemarkt wordt duurzamer door de toename van wind- en zonne-energie en de afname van CO2-uitstoot. Consumenten zullen hun wasmachine, droger en vaatwasser aanzetten als het hard waait of de zon fel schijnt. Tegelijkertijd moeten alle consumenten in Europa op levering van energie kunnen rekenen tegen een betaalbare prijs. Dat is mogelijk doordat alle landelijke netten beter met elkaar verbonden gaan worden. Consumenten die stroom produceren moeten die stroom makkelijk kunnen terug leveren aan het net. De rol van de regionale netbeheerders zal veranderen. Zij zullen hun netwerken geschikt moeten maken voor duurzame energie en een meer flexibel energiegebruik. Bovendien moet er een markt komen voor energie die bruikbaar is als er bijvoorbeeld weinig of geen wind of zonne-energie geleverd kan worden. Dan moeten andere bronnen kunnen worden ingeschakeld voor energieproductie, zoals een gascentrale.

Flexibel energieverbruik

Er komt steeds meer elektriciteit die is opgewekt door windmolens of zonnepanelen. Daarvan is de productie afhankelijk van op korte termijn zeer onvoorspelbare   weersomstandigheden. ACM ondersteunt de ontwikkeling naar een Europese energiemarkt waarin energiegebruikers, zoals consumenten en bedrijven, bewust een meer actieve rol zullen gaan spelen in het afstemmen van vraag en aanbod op de markt. De slimme meter is hierbij een belangrijke schakel omdat die het energieverbruik inzichtelijk maakt. Consumenten krijgen apparaten die automatisch aan of uit te zetten zijn. Daarnaast is het belangrijk dat er regels komen op de gasmarkt die gasgestookte centrales in staat stellen om op een efficiënte manier bij te kunnen dragen aan voldoende energieproductie in de elektriciteitsmarkt op de dagen dat de zon niet schijnt of er geen wind waait.

Landen helpen elkaar

De Nederlandse energiemarkt is al een aantal jaren geen eiland meer binnen Europa. Wij hebben niet alleen goede verbindingen met de landen in de Noordwest Europese markt, maar ook duidelijke afspraken over hoe in onze regio gehandeld kan worden in energie. Hierdoor  kunnen we profiteren van bijvoorbeeld de goedkope windenergie in Duitsland. Bovendien kunnen landen onderling bijspringen wanneer ergens een tekort aan energie is. ACM blijft binnen ACER-verband actief bijdragen aan het Europees marktontwerp voor gas en elektriciteit en het vastleggen daarvan in Europese regels (netcodes). Snelle invoering van deze regels is een belangrijke prioriteit voor zowel ACER als ACM.

Duidelijke rolverdeling

De omslag naar een duurzame energievoorziening vraagt een duidelijke rolverdeling tussen gereguleerde netbeheerders en commerciële marktpartijen. Netbeheerders ontwikkelen nu steeds vaker commerciële activiteiten waarvan het de vraag is of die niet net zo goed of zelfs beter aan de markt overgelaten kunnen worden. Denk aan laadpalen voor elektrische auto’s of de opslag van elektriciteit. ACM ziet erop toe dat netbeheerders geen oneerlijke concurrenten zijn van commerciële partijen. Netbeheerders moeten zich beperken tot hun wettelijke taken. Commerciële activiteiten, voor zover deze netwerk-gerelateerd zijn, zijn toegestaan maar moeten worden ondergebracht bij zusterbedrijven van de netbeheerder.