Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit boete KPN voor benadelen concurrenten bij zakelijke doorschakeldienst

In het boetebesluit stelt ACM vast dat KPN ten aanzien van de doorschakeldienstdienst *21Online in strijd heeft gehandeld met de non-discriminatieverplichting en de transparantieverplichting die voortvloeien uit de Telecommunicatiewet. Beide verplichtingen zijn uit hoofde van het besluit ‘Marktanalyse Vaste Telefonie 2008’ en het besluit ‘Marktanalyse Vaste Telefonie 2012’  aan KPN opgelegd.

De overtreding van de non-discriminatieverplichting bestaat eruit dat KPN de dienst *21Online – als onderdeel van de Wholesale Line Rental (WLR)-dienst voor hoogcapacitaire aansluitingen –  wél heeft aangeboden en geleverd aan haar eigen retailorganisatie, terwijl deze dienst aan andere, met KPN concurrerende, WLR-marktpartijen niet werd aangeboden en geleverd. Aldus heeft KPN aan andere WLR-marktpartijen niet ten minste dezelfde standaard en optionele functionaliteiten aangeboden als de standaard en optionele functionaliteiten die KPN zichzelf leverde.

De overtreding van de transparantieverplichting bestaat eruit dat KPN heeft nagelaten de dienst *21Online – althans een wholesale equivalent daarvan –  tijdig op te nemen in haar referentieaanbod.

Voor deze overtredingen legt ACM aan KPN boetes op van EUR 1.606.380,- en EUR 1.120.136,- voor het overtreden van respectievelijk de non-discriminatieverplichting en de transparantieverplichting.

 

Documenten

Besluit boete KPN voor benadelen concurrenten bij zakelijke doorschakeldienst (PDF - 311.98 KB)