Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Uitvoeringstoets wetsvoorstel Modernisering Universele Postdienst (UPD)

12-09-2014

Op 16 januari 2014 heeft het ministerie van Economische Zaken aan ACM verzocht om een uitvoeringstoets te doen op een voorstel tot wijziging van de Postwet 2009. ACM heeft deze uitvoeringstoets op 13 februari 2014 naar het ministerie gestuurd.

Wetsvoorstel

In het wetsvoorstel wordt de regeling van de universele postdienst aangepast om er voor te zorgen dat die universele postdienst ook in de toekomst rendabel kan worden uitgevoerd. Zo wordt het onder meer mogelijk gemaakt dat PostNL het aantal postvestigingen en brievenbussen kan verminderen.

Uitvoeringstoets

ACM plaatst enkele kanttekeningen bij het wetsvoorstel met het oog op effectief toezicht op de wettelijke regeling. Over de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid ervan zal ACM pas meer kunnen zeggen als de wettelijke regeling bij algemene maatregel van bestuur verder is ingevuld.

Achtergrond

In de Postwet wordt onder meer de universele postdienst geregeld. Daarmee zorgt de overheid ervoor dat een basispakket aan postdiensten beschikbaar en toegankelijk is tegen uniforme en betaalbare tarieven. De regels voor de universele postdienst gelden alleen voor PostNL.

Meer informatie over regels over de postbezorging