Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak rechtbank vernietigt boete KPN voor afkoopsommen zakelijke abonnees

De Rechtbank Rotterdam vernietigt het besluit waarin ACM KPN beboet voor het rekenen van afkoopsommen aan abonnees die van hun contract af wilden nadat het door KPN was gewijzigd.

Bekijk de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam op rechtspraak.nl

Achtergrond

KPN heeft in november 2010 haar zakelijke abonnees niet duidelijk geïnformeerd over de voorgenomen wijziging van hun Belbasis abonnement per 1 januari 2011. In maart 2011 heeft KPN de abonnees opnieuw geïnformeerd en de mogelijkheid geboden de overeenkomst kosteloos op te zeggen.

Tele2 en Vodafone hebben in 2010 ACM verzocht handhavend op te treden tegen KPN omdat KPN artikel 7.2 Tw zou hebben overtreden. ACM heeft de verzoeken afgewezen, omdat KPN de overtreding had beëindigd. ACM heeft aan Tele2 en Vodafone laten weten dat zij geen reden zag om een boete op te leggen.

In 2011 kreeg ACM vervolgens signalen van concurrenten van KPN dat KPN afkoopsommen in rekening had gebracht bij abonnees die hadden opgezegd.

Naar aanleiding van de signalen van concurrenten is ACM een onderzoek gestart. ACM heeft geoordeeld dat KPN artikel 7.2 Tw heeft overtreden. ACM heeft in december 2012 KPN een boete opgelegd van 165.000 euro omdat KPN afkoopsommen in rekening bracht bij abonnees die van hun contract af wilden vanwege de wijzigingen. KPN had voor zijn dienst Zakelijk Belbasis per 1 januari 2011 contractwijzigingen doorgevoerd. Op grond van artikel 7.2 Tw moet KPN vier weken voor de inwerkingtreding van de wijzigingen haar abonnees duidelijk informeren over de voorgenomen wijzigingen en hen de mogelijkheid bieden hun overeenkomst kosteloos op te zeggen.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 20 maart 2014 het boetebesluit van ACM van 11 december 2012 en het besluit tot het openbaar maken van die boetebeslissing vernietigd. Volgens de rechtbank heeft ACM in strijd met het ne bis in idem beginsel gehandeld omdat ACM eerder heeft afgezien van boeteoplegging en later toch voor dezelfde overtreding een boete aan KPN heeft opgelegd.

Ten aanzien van de uitleg die ACM aan artikel 7.2 Tw heeft gegeven heeft de rechtbank geoordeeld dat aanbieders ook in overtreding zijn als zij na het op juiste wijze informeren van consumenten hen uiteindelijk toch afkoopsommen in rekening brengen. De uitspraak is onherroepelijk.

In een procedure heeft de rechter ACM eerder verboden het bijbehorende sanctiebesluit openbaar te maken. Vandaar dat dit niet als link is opgenomen.