Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Publieke omroep overtreedt regels voor plaatsen cookies

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vastgesteld dat de Stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO) de regels voor het plaatsen van cookies overtreedt. Op verschillende websites die de NPO beheert plaatst de NPO cookies bij gebruikers zonder dat zij daarover voldoende zijn geïnformeerd en zonder dat zij daarvoor op de juiste wijze toestemming hebben gegeven. Hiermee overtreedt de NPO de regels rondom het plaatsen van cookies uit de Telecommunicatiewet. Om de NPO te dwingen tot aanpassingen legt ACM een last onder dwangsom op. Als de NPO niet binnen vier weken de vereiste verbeteringen doorvoert, moet zij een dwangsom betalen van EUR 25.000 per week tot een maximum van EUR 125.000.

Anita Vegter, bestuurslid ACM: “Het plaatsen van cookies zonder de gebruiker te informeren en zonder toestemming mag niet. ACM treedt hiertegen op. Zij is met haar handhaving begonnen bij overheidswebsites, zoals van de NPO, vanwege hun voorbeeldfunctie.”

ACM heeft de NPO de afgelopen maanden diverse malen in de gelegenheid gesteld haar websites op de genoemde punten aan te passen en daarmee aan de regels te voldoen. Hierbij heeft ACM al rekening gehouden met de verruiming van de cookiewet die nu in de Tweede Kamer in behandeling is. Aangezien dit tot nu toe niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, legt ACM nu een last onder dwangsom op. ACM heeft nauw samengewerkt met het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), aangezien beide toezichthouders aanvullende bevoegdheden hebben om op te treden tegen cookies. De bevoegdheden van ACM gaan over het plaatsen van cookies: het informeren en het al dan niet verkrijgen van toestemming. Dit is ook waarvoor ACM nu deze last oplegt. Het CBP gaat  over de verwerking van de persoonsgegevens die via de cookies worden verzameld.

Achtergrond besluit

ACM (toen nog OPTA) heeft in 2012 brieven gestuurd naar een groot aantal overheidswebsites of websites die aan de overheid gelieerd zijn over de naleving van de cookiewet. Volgens de toezichthouder was het belangrijk dat deze websites het goede voorbeeld zouden geven wat betreft de naleving van de regels. Om aan de regels te voldoen heeft de NPO toen gekozen voor het plaatsen van een ‘cookiemuur’, waarmee alleen gebruikers werden toegelaten die hadden ingestemd met het plaatsen van cookies. Dit veroorzaakte een onwenselijk situatie omdat gebruikers alleen een publieke website als www.uitzendinggemist.nl  konden gebruiken als ze hun persoonsgegevens wilden afstaan. Onder politieke druk en door het gezamenlijk optrekken van ACM en CBP is de cookiemuur vervangen door een cookiebanner die meer keuzes biedt voor gebruikers maar die helaas niet op alle punten voldoet aan de eisen die de wet stelt.

Een cookie is een klein tekstbestand waarmee informatie van de gebruiker van een website kan worden verzameld. Een cookie wordt tijdens het bezoek aan een website op de computer van de gebruiker geplaatst. Voor het plaatsen van cookies gelden regels. Zo moet de gebruiker worden geïnformeerd over het plaatsen van cookies en moet hij daarvoor toestemming hebben verleend.