Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Verzoek om medewerking te verlenen is geen besluit

Het verzoek om medewerking te verlenen levert geen besluit op in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het verzoek moet worden beschouwd als feitelijk handelen waartegen alleen bij de burgerlijke rechter rechtsbescherming kan worden gezocht.

ACM verklaart het tegen het verzoek gemaakte bezwaar daarom niet-ontvankelijk.

Het gaat om zaaknummer: 14.0609.52.1.01.

 

Documenten

Verzoek om medewerking te verlenen is geen besluit (PDF - 13.3 KB)